.::Kaitan Otak Tengah dan Kanan::.


Apakah kaitannya ? Otak tengah adalah jambatan antara otak kiri dan otak kanan. Setelah otak tengah dibangunkan maka otak kanan dapat berfungsi dengan banyak kelebihan. Keadaan ini berlaku kerana otak tengah telah dibangukan. Kalau boleh diibaratkan seperti litar elektrik yang sudah mempunyai arus. Maka Otak kanan juga dapat dimanfaatkan dengan lebih banyak.

Kursus Latihan Imej Memori dan Perkembangan Minda Kanan: 
Ø      Memberi keajaiban kepada anak anda 
Ø  Fungsi mata persediaan memberi kesempurnaan hidup 
Ø  Memberi kebolehan tidak mudah lupa ketika belajar

Kursus ini menggunakan latihan pendidikan saintifik yang terkini dan terpantas. Dalam jangkamasa yang pendek sahaja dapat membuka potensi minda kanan.