.::Bagaimana Mengaktifkan Otak Tengah?::.

Terdapat pelbagai cara untuk mengaktifkan otak tengah yang memang sudah sedia ada. Antaranya ialah dengan menggunakan
Ø  teknik pengkomputeran
Ø  kemahiran bahasa
Ø  kemahiran mental
Ø  kemahiran psikologi
Ø  kemahiran komunikasi
Ø  kemahiran intrapersonal
Ianya tidaklah susah, dalam masa dua hari sahaja otak tengah anda sudah dapat diaktifkan semula menggunakan cara-cara ini.

            Apabila otak tengah telah diaktifkan, kita tidak boleh mambiarkannya begitu sahaja. Kita harus melatihnya atau mempraktikkan penggunaannya selama  15 minit sehari untuk mengelakkannya keberkesanannya daripada berkurangan dan terus hilang.