Apa itu Masalah Pembelajaran???


Masalah Pembelajaran

ialah kecacatan yang menghalang kemajuan akademik seseorang individu. Masalah Pembelajaran merupakan suatu masalah neurologi yang berkaitan dengan cara otak menerima, memproses, menganalisa dan menyimpan maklumat. Hasilnya ialah murid-murid mungkin menghadapi masalah seperti membaca dan menulis, mengira, mengurus, mengingat kembali dan menyelesaikan tugasan peringkat tinggi. Keadaan ini mengakibatkan kadar pembelajaran murid-murid tersebut berbeza dengan murid yang tidak menghadapi masalah ini. Antara masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti adalah:

Masalah membaca

 • Pembelajaran bahasa lewat dan mungkin mempunyai perbendaharaan kata yang terhad.
 • Membaca dengan perlahan.
 • Penyebutan yang tidak tepat dan kurang fasih.
 • Menghadapi masalah mempelajari huruf abjad dan bunyi kepada huruf serta kesukaran dalam mengingati bunyi tersebut.
 • Membuat banyak kesilapan semasa membaca dan perlu mengulang atau berhenti seketika.
 • Sering menterbalikkan perkataan, misalnya ‘b’ menjadi ‘d’, ’18′ menjadi ’81′ dan ‘on’ menjadi ‘no’.
 • Masalah kefahaman, iaitu sukar mengenal pasti idea utama, mengingat kembali fakta asas dan peristiwa dalam aturan yang betul serta membuat kesimpulan dan analisis bahan yang telah dibaca.

Masalah menulis
 • Tulisan yang tidak kemas dan cara pegang pensel yang janggal.
 • Menghadapi masalah atau kesukaran menjelaskan idea melalui penulisan.
 • Susah menguruskan apa-apa yang hendak dikatakan atau tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dalam penulisan atau perbualan.
 • Masalah mengira
 • Keliru dengan simbol Matematik dan salah baca nombor.
 • Sukar mengingati fakta Matematik, misalnya istilah-istilah Matematik.
 • Keliru tentang operasi dan konsep Matematik.

Masalah komunikasi
 • Menghadapi masalah dalam resepsi bahasa atau pendengaran.
 • Melibatkan kemahiran berkomunikasi.
 • Kesukaran memilih perkataan yang sesuai.
 • Tindak balas yang lewat dan sering disalahtafsirkan sebagai kegagalan memahami sesuatu atau keengganan melibatkan diri dalam aktiviti kelas.
 • Kanak-kanak ini cenderung menggunakan bahasa yang mudah, bahasa yang kurang matang dan tidak dapat menceritakan semula sebuah cerita dalam urutan yang betul.
 • Masalah memahami lawak jenaka, komik atau sindiran.
 • Masalah dalam mengikut arahan.
 • Mungkin tidak mengikuti peraturan sosial semasa perbualan seperti tidak menunggu giliran untuk bercakap.